Billettar

Hugs å lese informasjonen under godt før du gjennomfører kjøpet. Kjøpte billettar vert ikkje refundert!

Festivalpass:
Gjev deg adgang til alle konsertar på Gjerstad Arena, samt arrangement merka med * i programheftet.
Enkelte av arrangementa som for eksempel Kyrkjekonserten må ein melda seg på via epost. Sjå informasjon
på dei einskilde arrangementa. 

Dagspass:
Gjev deg adgang til kveldskonsertane på Gjerstad Arena. 

Med eit Tysnesfest-gåvekort kan du gleda nokon med ei unik oppleving!
Den som får gåvekortet kan sjølv velga kva Tysnesfest-arrangement han/ho vil bruka gåvekortet på.

Ein kan bruka gåvekortet som heil- eller delbetaling både online, samt ved fysiske billettutsalg på festivalen.

Saldo kan du alltid sjekka på ticketco.no
Gåvekortet er gyldig i 1 år frå kjøpsdato.

Det er ikkje mogleg å refundera saldo på gåvekortet.